Home » Actueel » Interview met SBCM-voorzitter Raymond Vlecken
Actueel

Interview met SBCM-voorzitter Raymond Vlecken

Nu 2023 goed van start is gegaan, is het de hoogste tijd om nader kennis te maken met de nieuwe SBCM-voorzitter Raymond Vlecken en zijn toekomstvisie voor SBCM. Raymond is in april 2022 begonnen als voorzitter.

Wie is Raymond Vlecken?

Raymond Vlecken, geboren in Heerlen en woonachtig in Weert, is getrouwd en heeft twee kinderen. Na zijn dienstplicht is hij op 23-jarige leeftijd advocaat geworden. Dat heeft hij twintig jaar gedaan, waarvan de laatste twaalf jaar ook als ondernemer. “In die periode heb ik veel bestuursactiviteiten uitgevoerd, waaronder bij de INNOVO (koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg) en verschillende scholenstichtingen. Ook voor basisscholen met speciaal onderwijs.”

Volle agenda

Op de vraag hoe Raymond zijn vrije tijd besteedt, antwoordt hij graag te wandelen en twee keer in de week te fitnessen. “Wel met een personal trainer, anders komt het er niet van,” grapt Raymond. En dat is begrijpelijk met zo’n volle agenda. Raymond is namelijk niet alleen SBCM-voorzitter, maar ook burgemeester van de gemeente Weert. Daarnaast is hij actief als voorzitter van de KIA (Kamer Inclusieve Arbeid) waar hij zich specifiek richt op werkvoorzieningen in de sociale werkgelegenheid. Ook voert hij namens de VNG de onderhandelingen inzake CAO SW en CAO Aan de slag.

Raymond is actief in het verenigingsleven. “Ik ben vice-voorzitter van een overkoepelende vereniging in Europa van nationale carnavalsbonden (NEG) en KNVB-waarnemer. Onaangekondigd bekijk ik voetbalwedstrijden en let ik op de veiligheidsaspecten en sfeer tijdens een wedstrijd. Dit laatste doe ik hobbymatig op de zondagochtend.” Tot slot is Raymond actief als penningmeester, vicevoorzitter van de landelijke vereniging van alle CDA-bestuurders. “Ik vind het belangrijk om SBCM ook daar aan het licht te brengen. Zeker als burgemeester moet je weten waar je lobbyt en waar je stakeholdermanagement kunt neerleggen.”

Eerste ontmoeting met SBCM

Bij het College van Arbeidszaken van de VNG maakte Raymond voor het eerst kennis met SBCM. “Mij is destijds gevraagd of ik wilde nadenken over het voorzitterschap bij SBCM om het stokje van oud-voorzitter Huib van Olden over te nemen. In eerste instantie wist ik niet wat SBCM was. Daarom ben ik mij meer gaan verdiepen in SBCM en onderzoeken waar de uitdaging ligt. Volgens mij ligt die uitdaging in het verder vergroten van de impact van SBCM door samen met de stakeholders van SBCM te zoeken naar projecten die de doelgroep ook daadwerkelijk verder helpen. Dus niet alleen op papier, maar ook zorgen dat aanpakken in de praktijk gaan werken.”

Meer bekendheid voor SBCM

“Mijn doel is ook het écht bekendmaken van SBCM. Ik denk wel dat het redelijk bekend is, maar ik merk nog te vaak dat men niet precies weet wat SBCM inhoudt en wat voor goeds zij doen. Als we slagen in meer naamsbekendheid, dan kunnen de projecten die wij omarmen ook daadwerkelijk navolging krijgen in het hele land,” aldus Raymond. Hij vervolgt: “Er is veel ontwikkeld en er zijn veel tools beschikbaar. Deze moeten nog beter onder de aandacht van de sociaal werkbedrijven, professionals en de doelgroep komen. Zij moeten ons kunnen vinden en het is aan ons om hen te bereiken en enthousiasmeren de tools te gebruiken.”

Inspelen op actuele ontwikkelingen

2023 wordt ingeluid met maatschappelijke actualiteiten die kansen kunnen bieden voor de doelgroep. Denk aan de krappe arbeidsmarkt. Hoe kan SBCM hierop inspelen? Raymond vindt dat men waarde moet toekennen aan ieder mens, ongeacht beperking of niet. “Het is belangrijk om uit te dragen dat ieder individu meetelt. Door nog meer gezicht te geven aan SBCM-projecten kunnen we ‘onze mensen’ wellicht nog sneller positioneren en zo aan het werk helpen.”

Kijken naar kwaliteiten speelt daarbij een grote rol. “Ik zie vaak dat mensen ingezet worden om een vacature te vullen, maar dat niet gekeken wordt naar de kernkwaliteiten van iemand. Je kunt per persoon kijken naar de kwaliteiten en de beste manier om het werk op te pakken. Dat klinkt heel microniveau, maar zo is het wel. Vanuit het bestuur van SBCM zit ik nu veel dichter op de uitvoering. Dat vind ik prettig, want ik houd van de praktijk en het doen. Ik snap dat er rapporten geschreven moeten worden, maar het spreekt veel meer tot de verbeelding als je ook ziet wat er gebeurt. Ik word enthousiast als ik mensen zie en denk daar kan ik iets voor betekenen.”

De rol van aanjager

Raymond sluit af met de volgende woorden: “Ik ben blij dat ik mag voortbouwen op een goed neergelegde structuur. Als voorzitter neem ik de rol van aanjager en katalysator op mij. Vanuit die rol streef ik naar meer bekendheid voor SBCM bij overheden en gemeenten. Enthousiast erover praten is één ding, maar overzicht behouden en zorgen dat iedereen meegaat is een ander ding. Ik kan wel vooruitlopen, maar als ik achter me kijk en er loopt niemand mee dan heb ik ook een probleem. Daarom is die rol van aanjager zo mooi.”

Meer informatie?

Delen op socials