Home » Actueel » Tips en tools om taalvaardigheden te verbeteren
Actueel

Tips en tools om taalvaardigheden te verbeteren

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Het is de basis om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Investeren in taal op de werkvloer biedt een aantal voordelen. Zo neemt het ziekteverzuim af, werken werknemers veiliger, worden er minder fouten gemaakt en gaat de kwaliteit van het werk omhoog. Op deze pagina vind je tips en tools om taalvaardigheid te verbeteren.

Tips en tools om taalvaardigheid te verbeteren

  • De WERK-portal.nl: gratis programma’s als Taal en Rekenen of Taal en werk, te gebruiken met en zonder inlogaccount.
  • Oefenen.nl: programma’s als Lees en Schrijf! en Taaklas.nl, te gebruiken met een gratis account. Begeleiders kunnen deelnemers monitoren en ondersteunen via een betaalde licentie.
  • Op de site van Stichting Lezen en Schrijven staat de gratis e-learning Laaggeletterdheid die je helpt om laaggeletterde werknemers/cliënten te herkennen en te motiveren tot taalscholing.
  • Met de subsidieregelingen Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van werknemers. De regeling is bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn.
  • Lees Simpel App: een gratis app die mensen helpt om ingewikkelde brieven te lezen.
  • De gratis e-learning gebarentaal op de werkvloer

Tips voor het verbeteren van taalvaardigheid