Home » Onderzoeken » Medewerkerstevredenheid over 2021
Onderzoek

Medewerkerstevredenheid over 2021

De tevredenheid van werknemers bij sociale ontwikkelbedrijven is stabiel. Dat blijkt uit de jaarlijkse, door SBCM opgestelde, benchmarkrapportage. In vergelijking met de benchmark Nederland scoort de SW nagenoeg gelijk op werknemerstevredenheid en soms wat hoger. Alleen bij de stellingen met betrekking tot leidinggevenden is de score voor Nederland hoger dan die voor specifiek binnen de SW.

Verschillen per doelgroep

Als we naar de verschillen tussen de groepen ‘Groepsdetachering’, ‘Individuele detachering’, ‘Beschut binnen’ en ‘Staf en leidinggevende’ kijken, zien we dat de individueel gedetacheerden tevredener zijn dan werknemers in groepsdetachering en die van beschut binnen. Beschut werkenden zijn het minst tevreden over hun werk. De werkplek wordt minder gewaardeerd en ook de score op de vragen over werkmateriaal en leidinggevenden is lager dan bij de andere groepen.

Landelijke benchmarkrapportage

SBCM laat jaarlijks een landelijke benchmark rapportage opstellen. Dit rapport geeft antwoord op de vraag hoe werknemers van sociale ontwikkelbedrijven hun werk en werkomgeving beleven. Om de uitkomsten te kunnen vergelijken, zet SBCM de scores af tegen de Benchmark Nederland (BM). In deze benchmark zijn alle sectoren en bedrijven van Nederland meegenomen, inclusief die in de SW.

Meer informatie in de benchmarkrapportage 2021.

Direct naar de informatie

Delen op socials