Taal op de werkvloer

Taal op de werkvloer

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid . Het is de basis om, zo zelfstandig mogelijk,  te kunnen functioneren in de maatschappij.

Door te investeren in taal op de werkvloer:

  • neemt het ziekteverzuim af;
  • werken medewerkers veiliger;
  • worden er minder fouten gemaakt;
  • gaat de productiviteit en kwaliteit omhoog

Taalakkoord werkgevers

SBCM en circa 20 sociale werkbedrijven hebben het Taalakkoord ondertekend. Hiermee geven zij invulling aan de ambitie om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Een aanzienlijk deel van de mensen die vallen binnen de Participatiewet heeft namelijk moeite met lezen en schrijven. Het Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het ministerie van SZW en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten.

Lees hier meer over op de website van het Taalakkoord. Op deze site staan ook inspirerende voorbeelden van andere organisaties en een toolkit met praktische instrumenten.

Kennisgroep Taal SW

SBCM organiseert sinds 2016 de Kennisgroep Taal SW. Twee tot drie keer per jaar is er een bijeenkomst waarin sociale werkbedrijven leren van elkaars aanpakken. Ook worden externe sprekers uitgenodigd om de deelnemers bij te praten over nieuwe aanpakken of ontwikkelingen. Aan het overleg neemt ook deel de coördinator van het Taalakkoord Werkgevers.

Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten:

Online taalprogramma’s voor de doelgroep

Op de WERK-portal.nl en Oefenen.nl zijn online taalprogramma’s te vinden waarmee mensen hun taalvaardigheid kunnen verbeteren. De programma’s op de WERK-portal.nl zijn gratis te gebruiken met en zonder inlogaccount. Op Oefenen.nl kunnen individuele gebruikers een gratis account aanmaken. Organisaties die de programma’s begeleid willen inzetten, kunnen een betaalde licentie afnemen. Hiermee hebben begeleiders toegang tot een volgsysteem waarin ze bijvoorbeeld deelnemers kunnen monitoren en huiswerk klaar kunnen zetten.
Licentiehouders op Oefenen.nl kunnen door een eenmalige bijdrage van € 15,-  de programma’s op de WERK-portal.nl aan de licentie laten toevoegen. Zo heeft een organisatie via één platform toegang tot zowel de programma’s en het volgsysteem van Oefenen.nl als de programma’s op de WERK-portal.nl. Lees hier meer over de programma’s.

E-learning Laaggeletterdheid

Op de site van Stichting Lezen en Schrijven staat een gratis e-learning  waarmee je inzicht krijgt hoe je laaggeletterde werknemers/cliënten kunt herkennen en motiveren tot taalscholing.

Subsidie Tel mee met Taal

Met de subsidieregelingen Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van medewerkers. De regeling is bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, bibliotheken, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties de subsidie aanvragen. Lees hier meer informatie.

Links naar relevante websites

Praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten over het verbeteren van taalvaardigheid