Taal op de werkvloer

Taal op de werkvloer

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid . Het is de basis om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Door te investeren in taal op de werkvloer:

 • neemt het ziekteverzuim af;
 • werken medewerkers veiliger;
 • worden er minder fouten gemaakt;
 • gaat de productiviteit en kwaliteit van het werk omhoog.

Taalakkoord werkgevers

SBCM en circa 20 sociale werkbedrijven hebben het Taalakkoord ondertekend. Hiermee geven zij invulling aan de ambitie om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Een aanzienlijk deel van de mensen die vallen binnen de Participatiewet heeft namelijk moeite met lezen en schrijven. Het Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het ministerie van SZW en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten.

Lees meer op de website van het Taalakkoord. Op deze site staan ook inspirerende voorbeelden van andere organisaties en een toolkit met praktische instrumenten.

Kennisgroep taal SW / Kenniskring Ontwikkelen

SBCM organiseert sinds 2016 de Kennisgroep Taal SW. Twee tot drie keer per jaar is er een bijeenkomst waarin sociale werkbedrijven leren van elkaars aanpak. Ook worden externe sprekers uitgenodigd om de deelnemers bij te praten over nieuwe aanpakken of ontwikkelingen. Vanaf 2022 is deze kennisgroep opgegaan in de nieuwe Kenniskring Ontwikkelen.

Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten:

Tips en tools om taalvaardigheid te verbeteren

 • Online taalprogramma’s voor de doelgroep vind je op:
  • de WERK-portal.nl: gratis programma’s als Taal en Rekenen of Taal en werk, te gebruiken met en zonder inlogaccount.
  • Oefenen.nl: programma’s als Lees en Schrijf! en Taaklas.nl, te gebruiken met een gratis account. Begeleiders kunnen deelnemers monitoren en ondersteunen via een betaalde licentie. Voor € 15,-  kun je ook de programma’s op de WERK-portal.nl aan de licentie laten toevoegen. Zo heb je via één platform toegang tot zowel de WERK-portal.nl als de programma’s en het volgsysteem van Oefenen.nl.
 • E-learning voor begeleiders: Op de site van Stichting Lezen en Schrijven staat de gratis e-learning Laaggeletterdheid die je helpt om laaggeletterde werknemers/cliënten te herkennen en te motiveren tot taalscholing.
 • Subsidie voor taalscholing van medewerkers: Met de subsidieregelingen Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van medewerkers. De regeling is bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn. Ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, bibliotheken, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie aanvragen.

Links naar relevante websites

Praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten over het verbeteren van taalvaardigheid