Taal op de werkvloer

Taal op de werkvloer

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid . Het is de basis om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Door te investeren in taal op de werkvloer:

 • neemt het ziekteverzuim af;
 • werken medewerkers veiliger;
 • worden er minder fouten gemaakt;
 • gaat de productiviteit en kwaliteit van het werk omhoog.

Tips en tools om taalvaardigheid te verbeteren

 • Online taalprogramma’svoor de doelgroep vind je op:
  • de WERK-portal.nl: gratis programma’s als Taal en Rekenen of Taal en werk, te gebruiken met en zonder inlogaccount.
  • Oefenen.nl: programma’s als Lees en Schrijf! en Taaklas.nl, te gebruiken met een gratis account. Begeleiders kunnen deelnemers monitoren en ondersteunen via een betaalde licentie. Voor € 15,-  kun je ook de programma’s op de WERK-portal.nl aan de licentie laten toevoegen. Zo heb je via één platform toegang tot zowel de WERK-portal.nl als de programma’s en het volgsysteem van Oefenen.nl.
 • E-learning voor begeleiders: Op de site van Stichting Lezen en Schrijven staat de gratis e-learning Laaggeletterdheid die je helpt om laaggeletterde werknemers/cliënten te herkennen en te motiveren tot taalscholing.
 • Subsidie voor taalscholing van medewerkers: Met de subsidieregelingen Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van medewerkers. De regeling is bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn. Ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, bibliotheken, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie aanvragen.

Links naar relevante websites

Praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten over het verbeteren van taalvaardigheid