Taal op de werkvloer

Taal op de werkvloer

Een goede taalbeheersing is belangrijk bij het vinden en behouden van werk. Het is voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen. 

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:

  • neemt het ziekteverzuim af;
  • werken medewerkers veiliger;
  • worden er minder fouten gemaakt;
  • gaat de productiviteit en kwaliteit omhoog

Taalakkoord

SBCM en circa 15 SW-bedrijven hebben het Taalakkoord ondertekend. Hiermee geven zij invulling aan de ambitie om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Een aanzienlijk deel van de mensen die vallen binnen de Participatiewet heeft namelijk moeite met lezen en schrijven. Het Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het ministerie van SZW en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten.

Lees hier meer over op de website van het Taalakkoord. Op deze site staan ook inspirerende voorbeelden van andere organisaties en een toolkit met praktische instrumenten.

Lees ook het artikel uit SW-Journaal van februari 2016:  Taalakkoord: Begrip voor elkaar is belangrijk

Wil je jouw organisaties aan laten sluiten bij het Taalakkoord? Stuur dan een e-mail naar taalakkoord@lerenenwerken.nl, of neem contact op met de contactpersoon van het leerwerkloket in jouw regio.

Kennisgroep Taal

Circa 15 organisaties op het gebied van de sociale werkgelegenheid hebben net als SBCM het Taalakkoord ondertekend en delen hun ervaringen in de kennisgroep Taal. Daarnaast stimuleren de deelnemers andere bedrijven om zich in te zetten voor taalvaardigheid op de werkvloer.

Lees meer over de kennisgroep

E-learning Taal en Werk

Met het online programma Taal en Werk oefenen deelnemers in spelvorm met de Nederlandse taal binnen de context van werknemersvaardigheden. Het programma is bedoeld voor (toekomstige) werknemers met Nederlands als tweede taal. Het programma is gratis te gebruiken in de WERK-portal.nl.

Bekijk een korte video over het programma Taal en Werk

Taalprogramma’s op Oefenen.nl

Op de website Oefenen.nl staan diverse online taalprogramma’s voor laagopgeleiden. Individuele gebruikers kunnen op de site een gratis account aanmaken. Organisaties kunnen een betaalde licentie afnemen om de programma’s begeleid in te zetten.

Subsidie Tel mee met Taal

Met de subsidieregelingen Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van medewerkers. De regeling is bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, bibliotheken, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties de subsidie aanvragen.
Meer informatie over de subsidie Tel mee met Taal

Praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten over het verbeteren van taalvaardigheid