Home » Onderzoeken » Onderzoek Duurzame plaatsing in werk
Onderzoek

Onderzoek Duurzame plaatsing in werk

Er is al veel onderzoek gedaan naar het bevorderen van duurzame plaatsingen van mensen in regulier werk. Maar hoe kun je als werkgever alle bestaande kennis in de praktijk toepassen? Om dit te vergemakkelijken, heeft TNO samen met SBCM en Cedris onderzoek uitgevoerd bij reguliere bedrijven die veel ervaring hebben met het inzetten van werknemers met een arbeidsbeperking.

Het onderzoek Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking bevat alle bestaande literatuurkennis en ervaringen om dit vervolgens om te vormen tot concrete handvatten. Werkgevers, werkbegeleiders, werknemers, jobcoaches en gemeenten kunnen deze handvatten gebruiken om duurzame plaatsingen op de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen.

Routes voor duurzame plaatsing

Het onderzoek maakt onderscheid tussen vier samenhangende routes die een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van plaatsingen:

 1. Vitaliteitsroute
  Laat werknemers met een arbeidsbeperking gezond en vitaal werken (ook op lange termijn).
 2. Ontwikkelroute
  Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden, zodat deze blijven aansluiten op (toekomstige) eisen van het werk.
 3. Baanherontwerproute
  Banen zodanig aanpassen (herontwerpen) dat deze blijvend aansluiten op de mogelijkheden, belastbaarheid en motivatie van werknemers.
 4. Mobiliteitsroute
  Werknemers in staat stellen duurzaam aan het werk te blijven door binnen het bedrijf naar andere functies door te stromen (interne mobiliteit) of door werk te verkrijgen in een ander bedrijf (externe mobiliteit).

Succesfactoren

Het onderzoek toont aan dat de bedrijven die als ‘goede voorbeelden’ fungeren in dit onderzoek, succesvol zijn in het toepassen van deze kennis. Dit wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder:

 • Leidinggevenden en werkbegeleiders hebben veel affiniteit en ervaring met mensen met een arbeidsbeperking.
 • Ze zijn in staat om een winst- of omzetdoelstelling te verenigen met ‘maatschappelijke waardecreatie’, in dit geval het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.
 • Ze besteden veel aandacht aan het aanpassen van de fysieke werkomgeving en de bedrijfsprocessen; het werk wordt aan de mens aangepast in plaats van andersom.

Geef meer aandacht aan mobiliteit

Er is beperkte aandacht voor mobiliteit bij sommige bedrijven, wat betekent dat niet alle werknemers evenveel ondersteuning krijgen bij de overgang naar een andere baan bij een ander bedrijf. Externe jobcoaches melden dat ze vaak deze vorm van ondersteuning niet kunnen bieden, omdat het niet past binnen de opdrachten die ze krijgen van instanties zoals het UWV of de gemeente. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

In de huidige arbeidsmarkt zijn banen steeds vaker tijdelijk, vooral in sectoren waar veel mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werkzaam zijn. Om te voorkomen dat deze groep na afloop van tijdelijke contracten weer in een uitkeringssituatie belandt, is het van groot belang dat werkgevers, werknemers, jobcoaches en gemeenten gezamenlijk optrekken om de kansen op het vinden van een passende baan bij een andere werkgever te vergroten.

Direct naar de informatie

Delen op socials