Home » Praktijkvoorbeelden » Lessen van Westrom: programma om overgewicht tegen te gaan
Praktijkvoorbeeld

Lessen van Westrom: programma om overgewicht tegen te gaan

Binnen het lerend netwerk duurzame inzetbaarheid denken professionals uit verschillende
sociale ontwikkelbedrijven met elkaar na over hoe je mensen met plezier en gezond kunt
laten werken? Zij onderzoeken samen wat wel en niet werkt. In dit interview deelt Westrom
hun ervaring met het programma HealthyLIFE. Dit programma helpt mensen met
overgewicht of obesitas bij positieve gedragsverandering.

Inspiratie voor nieuwe activiteiten

Bij Westrom zien ze zeker de meerwaarde van het lerend netwerk. Zo vertellen
beleidsmedewerker Maureen Gelissen en P&O adviseur Inge van Schendel dat het een goede plek is om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te horen wat werkt, maar ook wat niet werkt. Dit levert weer inspiratie op voor nieuwe activiteiten. Daarnaast geven Maureen en Inge aan dat het ook een plek is waar je het kan hebben over de uitdagingen.
“We delen waar je in de praktijk tegenaan loopt. En dan blijkt dat iedereen het lastig vindt om
duurzame inzetbaarheid te vangen in een beleidsstuk. Die herkenning is fijn en bovendien
kunnen we elkaar op weg helpen.”

HealthyLIFE

Een activiteit waar ze bij Westrom trots op zijn, is HealthyLIFE. Dit is een traject van twee jaar, speciaal voor mensen met overgewicht. Maureen en Inge vertellen dat dit traject een combinatie is van leefstijl-coaching en beweeg-coaching waarbij het concept van positieve gezondheid centraal staat. Hierbij proberen ze de drempel zo laag mogelijk te houden.
Bijvoorbeeld door te sporten tegenover de werklocatie.
Volgens Maureen en Inge is dit een groot succes. En ze denken ook te weten waarom:
“Doordat het zo makkelijk te begrijpen en te doen is, loopt het programma goed. Deelnemers
van de eerste groep vragen nu om een opfrisbijeenkomst.” Een andere reden is de klik tussen
de leefstijlcoach en de werknemers. Deze is volgens Maureen en Inge essentieel: “Onze coach vindt de juiste aansluiting bij de deelnemers, waardoor deelnemers het hele traject betrokken en gemotiveerd blijven.” Wat daarnaast helpt is dat Westrom de kosten van de
sportschool vergoedt. Het HealthyLIFE programma is een erkende, gecombineerde
leefstijlinterventie en wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Wandelen is niet altijd een succes

Dat aangeboden activiteiten niet altijd aan slaan, hebben ze bij Westrom ook ervaren. Zo
bleek twee keer per week een kwartiertje wandelen in de lunchpauze geen succes. “We
hadden het zo goed bedacht: wandelen op het bedrijventerrein waar niet te veel verkeer is”
vertellen Maureen en Inge. “We hadden werknemers geïnformeerd via informatieborden,
intranet én actief laten benaderen door leidinggevenden. Deelnemers kregen gratis een
stappenteller bij eerste deelname en een stuk fruit na iedere wandeling.”
Ondanks deze inzet werd de lunchwandeling geen succes. “De eerste dag was er een redelijke
opkomst, maar daarna bleven slechts twee à drie vaste deelnemers over. Na vijf maanden zijn
we gestopt vanwege corona en is het niet opnieuw opgestart,” vertellen Maureen en Inge. Het
bleek dat werknemers hun pauze te kort vonden om te wandelen. Ook het traject en het weer
(er werd gestart in oktober) was niet heel uitnodigend.

Blijven leren en proberen

Maureen en Inge nemen deze ervaringen mee voor volgende initiatieven: “We zullen beter en
vaker vooraf in gesprek gaan met werknemers over wat zij willen en belangrijk vinden. Dan
was het eerder duidelijk geworden dat wandelen succesvoller is onder werktijd. En we
denken dat het ook had geholpen als er meer leidinggevenden hadden meegelopen om
werknemers te stimuleren.” Spijt hebben ze er in ieder geval niet van: “Soms moet je ook
gewoon iets proberen om te weten of het werkt. We moeten er gewoon op vertrouwen dat
deze investering zich uiteindelijk terug verdient. In vitaliteit, werkplezier én in productiviteit.
Voorbeelden van andere sociale ontwikkelbedrijven uit het lerend netwerk hebben ons dat
ook laten zien.“

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een GLI helpt mensen bij gedragsverandering door ze bewust te maken van hun probleem en
gezondheidsvaardigheden aan te leren. Er zijn een aantal GLI’s speciaal aangepast of
ontwikkeld voor mensen met laaggeletterdheid. Sommige GLI’s worden geheel vergoed door
de zorgverzekeraar. Ook is in afstemming met de gemeente soms (gedeeltelijke) vergoeding
mogelijk. Op deze pagina van het RIVM vind je alle erkende GLI’s.
Er zijn al verschillende sociale ontwikkelbedrijven die GLI’s hebben ingezet. Zo heeft
Scalabor GLI Cool ingezet voor haar werknemers en wordt bij WVS, Wedeka Bedrijven en
de EMCO-groep het programma ‘Voel je Goed’ van Stichting Lezen en Schrijven uitgevoerd.

Wat kun jij doen?

Ben jij ook bezig met duurzame inzetbaarheid of wil je hiermee aan de slag? Bekijk dan onze Routekaart. Deze staat vol met praktische tips en voorbeelden uit eerdere lerende netwerken. Ook kun je jouw werknemers ondersteunen door voldoende aandacht te besteden aan de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, groei en werkplezier. In de toolbox Samen aan de Bal vind je meer informatie over hoe bewustwording kan vergroten en vindt je materialen die je daarbij kunnen helpen. Heb je vragen, of ben je op zoek naar specifieke informatie? Neem dan contact op met Petra Oldenhage, projectleider Duurzame Inzetbaarheid.

Het lerend netwerk is mede mogelijk gemaakt door SZW.

Direct naar de informatie

Delen op socials