Home » Praktijkvoorbeelden » Voorne-Putten aan het woord over leven lang ontwikkelen
Praktijkvoorbeeld

Voorne-Putten aan het woord over leven lang ontwikkelen

Het interview met Viola Ruis van Voorne-Putten Werkt is de tweede in de reeks van directeuren aan het woord over leven lang ontwikkelen in de sector. In deze interviewreeks vertellen directies over hoe hun werknemers de SBCM Topperverkiezing 2022 ervaren, wat zij als organisatie doen om werknemers te stimuleren zich te ontwikkelen en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen.

Stimuleren van ontwikkeling

Viola Ruis, Algemeen Manager bij Voorne-Putten Werkt, vertelt dat zij druk bezig zijn met de ontwikkeling van werknemers. Viola: “Zo maken alle werkleiders elk jaar een individueel ontwikkelplan (IOP) met werknemers, waaruit de leerbehoefte blijkt. Aan de hand van deze leerbehoeften verzorgt Voorne-Putten Werkt jaarlijkse activiteiten. Zo hebben we een sportweek, een week leren lezen en schrijven, stoppen met roken, gezond eten en natuurlijk het Sterk aan het Werk-festival.”

“Daarnaast bekijken we in de IOP welke scholing werknemers kunnen volgen. Dit wordt door Voorne-Putten Werkt zelf georganiseerd. Soms kunnen we scholing in huis aanbieden via een van onze gecertificeerde praktijkopleiders en soms kopen we het in. We hebben ook een aantal mooie subsidieprojecten, waaronder onlangs de subsidie van Stichting Lezen en Schrijven.” SBCM is hierbij betrokken als kennispartner. In een eerder interview vertelt Dzenita Alibegic, opleidingscoördinator bij Voorne-Putten Werkt, waarom zij meedoet aan dit project.

Sterk aan het Werk

Voorne-Putten Werkt heeft meegedaan aan Sterk aan het Werk. Dit is een evenement georganiseerd door SBCM om extra aandacht te geven aan het leren en ontwikkelen van werknemers. Op 11 oktober was Voorne-Putten aanwezig bij het festival van Sterk aan het Werk. Viola vertelt: “Het was een zeer energiek en interessant evenement, waarbij onze werknemers centraal stonden. Het inhoudelijke aanbod wordt als positief ervaren. Met name de workshops ‘De verschillende manieren van leren’ en ‘Cultuurverschillen’ sprongen eruit. Ook de theatervoorstelling over omgangsvormen maakte veel los in het publiek. We hebben direct met SBCM geschakeld om ervoor te zorgen dat deze voorstelling ook bij ons op locatie gegeven kan worden.”

Een onderdeel van Sterk aan het Werk is de jaarlijkse Topperverkiezing. Werknemers die zich het afgelopen jaar ontwikkeld hebben buiten hun comfortzone en nieuwe dingen geleerd hebben, staan tijdens de Topperverkiezing in de spotlight. Zo ook Jessica van Ginkel van Voorne-Putten Werkt die in de finale heeft gestaan. Viola raadt de Topperverkiezing aan elke organisatie aan. “Je zet je werknemers welverdiend in het zonnetje. Dankzij de Topperverkiezing krijgen werknemers een podium om zichzelf te laten zien. Onze genomineerde werknemers vond het heel normaal wat zij deed, maar ervaarde het als erg leuk genomineerd te worden als Topper.”

Uitdagingen

Als het om uitdagingen rondom ontwikkeling gaat, noemt Viola twee dingen. De eerste uitdaging is de combinatie van werken en leren. “In het begin ontbrak het bijvoorbeeld aan een beschikbare laptop en voldoende lesruimtes. Inmiddels is dit opgelost door lesruimtes te creëren en laptops aan te schaffen. Daarnaast is het doorbreken van een taboe soms nog een uitdaging. Denk aan leren lezen en schrijven. Hier hangt nog veel schaamte bij werknemers die dit niet kunnen. We proberen taboes daarom altijd bespreekbaar te maken. Ook boffen we met werknemers die deze scholing eerder gevolgd hebben en ambassadeur willen zijn.”

Tips voor het stimuleren van ontwikkeling

Als tips aan andere bedrijven wil Viola meegeven om vooral met werknemers in gesprek te gaan over opleidings- en ontwikkelwensen, te zorgen voor een fijne en veilige leeromgeving en goede partners. “Wij maken er ook altijd een leuk moment van als een certificaat behaald wordt. Door de successen van werknemers te vieren, leggen we er een extra feestelijke nadruk op. Het is een klein element, maar draagt wel bij aan de ervaring dat een cursus of training volgen leuk is.”

“Ook hebben we een actief programma met herkenbare terugkerende onderdelen. Dit biedt werknemers houvast en helpt degenen die eerder nog niet wilden, konden of durfden om deel te nemen aan de training of cursus. Vaak horen de collega’s na afloop van een cursus of training van de deelnemers hoe leuk en leerzaam het was. Dit zorgt voor aanmeldingen voor de volgende groep.”

Meer over VP Werkt en de ervaringen met Sterk aan het Werk

In de vorige editie van Sterk aan het Werk in 2021 bracht Olga Commandeur een groep werknemers letterlijk in beweging. Bekijk de video waarin Dzenita Alibegic, adviseur opleidingen en ontwikkeling, vertelt hoe Voorne Putten Werk haar werknemers letterlijk en figuurlijk in beweging brengt. Of lees dit artikel uit het SW Journaal over hun ervaringen met de editie in 2020.

Direct naar de informatie

Delen op socials