Lessen uit het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid: de smoothie-fiets van Baanbrekers

Lessen uit het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid: de smoothie-fiets van Baanbrekers

Dagelijks werken veel SW-bedrijven hard aan een integraal beleid op Duurzame Inzetbaarheid, met activiteiten waaraan alle medewerkers met plezier deelnemen. Maar hoe bereik je dat? En wat werkt wel en wat niet? Binnen het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid denken professionals uit verschillende SW-bedrijven met elkaar na over deze vragen, inspireren ze elkaar en onderzoeken ze samen wat werkt. En dat dit ook in kleine dingen zit, bewijzen ze bij Baanbrekers met de smoothie-fiets.

Het belang van het Lerend Netwerk

Dat ze bij Baanbrekers absoluut een meerwaarde zien in het Lerend Netwerk vertelt P&O adviseur Esmee de Boer: “Door te verbinden en de krachten en kennis te bundelen met andere organisatie worden we allemaal beter en hoeven we niet alles zelf te bedenken. Daarbij inspireren we elkaar enorm en is het een energie gevend netwerk”

De smoothie-fiets

Ze vertellen dan ook graag over geslaagde activiteiten om zo anderen te inspireren. Een goed voorbeeld daarvan is volgens Lars van Bruggen, HR-stagiair bij Baanbrekers, de smoothie-fiets: “We hadden deze ingehuurd voor onze Gezondheidsdag. Maar onze Technische Dienst heeft even goed gekeken naar de fiets, en toen besloten er zelf twee te maken. Deze fietsen hebben op Fiets-naar-je-werkdag een plek in de kantine gekregen, waarbij MT-leden voor medewerkers een smoothie hebben gemaakt. En ze blijven staan in de kantine zodat iedereen zelf met wat beweging zijn fruit kan omzetten in een gezonde smoothie!”

De smoothie-fiets is een leuk voorbeeld om medewerkers in beweging te krijgen én aandacht te geven aan een gezonder eetpatroon. Maar niet iedere activiteit slaat zo goed aan. “Zo zijn bij ons de georganiseerde lunchwandelingen (nog) geen succes. Waarschijnlijk omdat de omgeving (we zitten op een bedrijventerrein) niet echt inspirerend is. Maar we proberen dit nog steeds wel te stimuleren vanuit P&O door zelf het goede voorbeeld te geven,” vertelt Lars.

Betrek de medewerkers

Lars ziet dan ook dat vooral activiteiten waarbij de medewerkers actief betrokken zijn goed werken. Daarom werken ze bij Baanbrekers met werkgroepjes die zich bezighouden met de verschillende pijlers (groei, gezondheid en plezier). Hierin zitten ambassadeurs uit de hele organisatie. “De gezondheidsdag, was wél weer een succes, vooral ook omdat medewerkers zelf betrokken waren om vanuit hun eigen hobby’s een bijdrage te leveren. Ook de directie deed actief mee, waardoor het echt een gezond feestje was van ons allemaal. Dit willen we elk jaar herhalen en uitbreiden.”

Omdat niet alleen successen leerzaam kunnen zijn en inspirerend voor andere SW-bedrijven, vroegen we Lars ook wat voor Baanbrekers een belangrijk les was om niet te doen. Dat was volgens Lars om leidinggevenden niet vanaf het begin mee te nemen met een initiatief en hen vervolgens al een heel plan aan te bieden. Dit gebeurde namelijk met de complimentenmaand, en dat werd niet het succes waar op gehoopt werd.

Leren van minder succesvolle acties

“De eerste twee weken zouden leidinggevenden samen met het team complimenten verzamelen voor het eigen team en de organisatie. Deze zouden op posters komen die werden opgehangen in de gang bij de kantine: ‘de hall of compliments’. De rest van de maand zouden we medewerkers stimuleren meer persoonlijke complimenten te geven aan collega’s. Maar leidinggevenden hadden het gevoel dat ze bijna ‘gedwongen’ werden om een compliment te geven, wat absoluut niet onze bedoeling was. Een compliment geven moet energie opleveren en niet als verplichting voelen. De werkgroep heeft dit geëvalueerd en besloten dat we bij vergelijkbare initiatieven/acties als HR alleen faciliterend willen zijn en geen acties opleggen aan wie dan ook,” aldus Lars.


Duurzame Inzetbaarheid

Hoe zorg je er als organisatie voor dat de medewerkers tot aan hun pensioen goed, gezond en met plezier kan blijven werken? Dat is de kern van duurzame inzetbaarheid. 

Binnen de SW is het werk is vaak fysiek. Veel werknemers kampen met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. Door de vergrijzing en verhoging van de AOW-leeftijd worden de uitdagingen alleen maar groter. Daarom is het belangrijk om medewerkers proactief te ondersteunen op de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, groei en werkplezier.

Samen aan de bal

Er zijn verschillende routes naar duurzame inzetbaarheid. Iedere medewerker en organisatie is anders. Dat vraagt om maatwerk. Een succesvolle aanpak besteed aandacht aan alle drie de pijlers. Als organisatie kun je je medewerkers ondersteunen door voldoende aandacht te besteden aan deze pijlers. In de toolbox Samen aan de Bal vind je meer informatie over hoe bewustwording kunt vergroten en vindt je materialen die je daarbij kunnen helpen.

De Routekaart is ontwikkeld op basis van ervaringen uit een eerder Lerend Netwerk en biedt handvatten en inspiratie om te werken aan een integraal beleid op Duurzame Inzetbaarheid.

Heb je vragen, of ben je op zoek naar specifieke informatie? Neem dan contact op met Petra Oldenhage, projectleider Duurzame Inzetbaarheid: p.oldenhage@caop.nl.