Samen aan de bal: werken aan duurzame inzetbaarheid

Bekijk de verschillende onderdelen van het programma

Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in de SW nu en in de toekomst met een glimlach op hun gezicht naar het werk kunnen blijven gaan, gezond(er) leven en zich blijven ontwikkelen? Dat is waar duurzame inzetbaarheid (DI) over gaat. Duurzame inzetbaarheid vraagt iets van de werkgever én werknemer. Zeker in de SW, waar mensen uit kwetsbare doelgroepen werken, is hier blijvende aandacht voor nodig.

Duurzame inzetbaarheid is maatwerk
Voor duurzame inzetbaarheid is maatwerk nodig is. Duurzame inzetbaarheid vraagt om medewerkers die zelf aan de bal zijn. Medewerkers die regelmatig stil staan bij hun gezondheid, groei en werkplezier. Zodat ze het zelf bespreekbaar maken wanneer het minder lekker gaat. Natuurlijk ligt de bal ook bij de werkgever en de leidinggevende om medewerkers te stimuleren en ondersteunen in hun gezondheid, groei en werkplezier.zier.

Meerjarig programma Samen aan de bal in de SW

Met het meerjarenprogramma ‘Samen aan de bal’ inspireren en stimuleren we organisaties in de SW om duurzame inzetbaarheid te versterken. Dat doen we in co-creatie met SW-organisaties. Samen met de SW-sector zoeken we naar oplossingen en geven we aandacht aan de specifieke uitdagingen die er in de SW zijn op gebied van DI. Dat doen we door kennisdeling, pilots, onderzoeken, ontwikkeling van instrumenten en lerende netwerken.

De activiteiten van het programma richten zich op één van de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, groei en plezier. Een aantal activiteiten is overkoepelend, over de pijlers heen/ Het programma is mede gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).


Bekijk de verschillende onderdelen van het programma

Integrale aanpak

Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Om verzuim aan te pakken en de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, heb je rekening te houden met een complexe mix van factoren. Denk aan de belastbaarheid van medewerkers, het werkaanbod, of de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

Het ‘Denkkader bevorderen...

Lees meer
Bewustwordingscampagne voor medewerkers ‘Ik ben aan de bal’

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier ( te blijven) werken verschilt  per persoon. Elke SW organisatie geeft hier op een eigen manier invulling aan. Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken en het...

Lees meer
Lerende netwerken: versterken beleid duurzame inzetbaarheid

Ongeveer 50 enthousiaste professionals van 30 SW-bedrijven en gemeenten delen hun kennis en ervaringen en diepen gezamenlijke thema’s uit in het lerend netwerk en de regionale leerkringen. Iedere deelnemer is binnen de eigen organisatie met het thema aan de slag gegaan en heeft een persoonlijk...

Lees meer
Delta verbetert duurzame inzetbaarheid in kleine stapjes

Het Gelderse werkbedrijf Delta Werkt startte afgelopen zomer een traject om de duurzame inzetbaarheid bij medewerkers in het groen te verbeteren.

Met praktische vragenrondes, een competitief puntensysteem en een intensieve samenwerking met inlener Inhetgroen lukte het om medewerkers...

Lees meer
Techniek en Inclusie

Door inzet van nieuwe technologie kunnen mensen met een beperking beter en efficiënter werken. Goed voor hun eigen ontwikkeling én een kans voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel.

Ruim 250 bezoekers van het congres ‘De kracht van Inclusieve Technologie’ ontdekten op 12...

Lees meer
Het goede gesprek

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Iedereen is immers anders en bovendien veranderen behoeften en mogelijkheden door de tijd heen. Daarom is het belangrijk om regelmatig samen stil te staan bij hoe het gaat wat betreft gezond, groei en werkplezier. Maar hoe voer je eigenlijk zo’n goed...

Lees meer
De OR en duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid vraagt iets van iedereen in de organisatie. Het sterkste is dan ook wanneer duurzame inzetbaarheid onderdeel wordt van de dna van de organisatie. Zodat het een vanzelfsprekende manier van denken en doen wordt. De ondernemingsraad kan hierbij op verschillende manieren...

Lees meer
Meer over Integrale aanpakken

Ik blijf groeien

Visie Anders mobiel leren beschikbaar, denk mee over het vervolg

Welke nieuwe vormen van (mobiel) leren kunnen we inzetten om SW-medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling? In 2019 dachten we daarover na met professionals en SW-medewerkers. Er is nu een visiedocument en vanuit die visie testen we in 2020 een aantal tools.

Veel bedrijven maken al...

Lees meer
Meer over Groei

Ik leef gezond

Vitaliteitsscan

Er zijn allerlei vragenlijsten die duurzame inzetbaarheid en/of het werkvermogen van medewerkers meten. Een bekende is de workability index (WAI). Deze vragenlijsten zijn in de praktijk van de SW vaak niet (zelfstandig) bruikbaar: ze zijn lang en (te) ingewikkeld. Daarom ontwikkelen we een...

Lees meer
Meer over Gezondheid

Plezier

Divers werk

Divers werk is voor het gros van de SW-bedrijven een actueel thema én tegelijkertijd een uitdagende zoektocht. Meer diversiteit in werksoorten brengt medewerkers meer afwisseling in werk en meer ruimte voor groei. Dit zorgt ook voor meer werkplezier. Tegelijkertijd is het aanbieden van meer...

Lees meer
Werkplezier en autonomie

Wat geeft energie in het werk en wat vreet energie? De e-learning werkplezier geeft medewerkers hier inzicht in én tips hoe ze hun eigen werkplezier kunnen vergroten. Daarnaast kijken we samen met een SW-bedrijf hoe de autonomie van medewerkers kan worden vergroot. Eigen regelruimte blijkt...

Lees meer
Meer over Plezier