Samen aan de bal: werken aan duurzame inzetbaarheid

Bekijk de verschillende onderdelen van het programma

Hoe zorg je ervoor dat je tot aan het pensioen goed, gezond en met plezier kan blijven werken? Dat is de kern van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid vraagt iets van de werkgever én werknemer. Zeker in de SW. Het werk is vaak fysiek. Medewerkers hebben vaak een beperking. Ook hebben ze niet altijd een gezonde levensstijl. Door de vergrijzing en verhoging van de AOW-leeftijd worden de uitdagingen groter. Belangrijk dus om hier samen aandacht voor te hebben. En niet wanneer het eigenlijk al te laat is, maar altijd en voor iedere werknemer.

Duurzame inzetbaarheid is maatwerk
Voor duurzame inzetbaarheid is maatwerk nodig is. Duurzame inzetbaarheid vraagt om medewerkers die zelf aan de bal zijn. Medewerkers die regelmatig stil staan bij hun gezondheid, groei en werkplezier. Zodat ze het zelf bespreekbaar maken wanneer het minder lekker gaat. Natuurlijk ligt de bal ook bij de werkgever en de leidinggevende om medewerkers te stimuleren en ondersteunen in hun gezondheid, groei en werkplezier.

Meerjarig programma Samen aan de bal in de SW
Met het programma ‘Ik ben aan de bal’ inspireren en stimuleren we SW-organisaties om duurzame inzetbaarheid te versterken. Dat doen we door kennisdeling, pilots, onderzoeken, ontwikkeling van instrumenten en lerende netwerken. Een aantal activiteiten zijn overkoepelend. Daarnaast zijn de activiteiten zijn onderverdeeld in drie pijlers: ik blijf groeien, ik zorg voor plezier en ik leef gezond. Het programma is mede gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Bekijk de verschillende onderdelen van het programma

Duurzame inzetbaarheid breed

Bewustwordingscampagne voor medewerkers ‘Ik ben aan de bal’

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier ( te blijven) werken verschilt  per persoon. Elke SW organisatie geeft hier op een eigen manier invulling aan. Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken en het...

Lees meer
Lerende netwerken: versterken beleid duurzame inzetbaarheid

Ongeveer 50 enthousiaste professionals van 30 SW-bedrijven en gemeenten delen hun kennis en ervaringen en diepen gezamenlijke thema’s uit in het lerend netwerk en de regionale leerkringen. Iedere deelnemer is binnen de eigen organisatie met het thema aan de slag gegaan en heeft een persoonlijk...

Lees meer
Techniek en Inclusie

Door inzet van nieuwe technologie kunnen mensen met een beperking beter en efficiënter werken. Goed voor hun eigen ontwikkeling én een kans voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel.

Ruim 250 bezoekers van het congres ‘De kracht van Inclusieve Technologie’ ontdekten op 12...

Lees meer
Het goede gesprek

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Iedereen is immers anders en bovendien veranderen behoeften en mogelijkheden door de tijd heen. Daarom is het belangrijk om regelmatig samen stil te staan bij hoe het gaat wat betreft gezond, groei en werkplezier. Maar hoe voer je eigenlijk zo’n goed...

Lees meer
De OR en duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid vraagt iets van iedereen in de organisatie. Het sterkste is dan ook wanneer duurzame inzetbaarheid onderdeel wordt van de dna van de organisatie. Zodat het een vanzelfsprekende manier van denken en doen wordt. De ondernemingsraad kan hierbij op verschillende manieren...

Lees meer
Coronavirus

Iedereen heeft vragen over het coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke informatie voor de medewerkers in onze sector is hierbij allereerst belangrijk. Het virus zorgt ook voor dringende nieuwe inzetbaarheidsvraagstukken. Via deze pagina delen we praktische informatie en...

Lees meer
andere Duurzame inzetbaarheids activiteiten

Groeien

Visie Anders mobiel leren beschikbaar, denk mee over het vervolg

Welke nieuwe vormen van (mobiel) leren kunnen we inzetten om SW-medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling? In 2019 dachten we daarover na met professionals en SW-medewerkers. Er is nu een visiedocument en vanuit die visie testen we in 2020 een aantal tools.

Veel bedrijven maken al...

Lees meer
andere activiteiten over Groei

Gezond

Vitaliteitsscan

Er zijn allerlei vragenlijsten die duurzame inzetbaarheid en/of het werkvermogen van medewerkers meten. Een bekende is de workability index (WAI). Deze vragenlijsten zijn in de praktijk van de SW vaak niet (zelfstandig) bruikbaar: ze zijn lang en (te) ingewikkeld. Daarom ontwikkelen we een...

Lees meer
andere activiteiten over Gezond

Plezier

Divers werk

Divers werk is voor het gros van de SW-bedrijven een actueel thema én tegelijkertijd een uitdagende zoektocht. Meer diversiteit in werksoorten brengt medewerkers meer afwisseling in werk en meer ruimte voor groei. Dit zorgt ook voor meer werkplezier. Tegelijkertijd is het aanbieden van meer...

Lees meer
Werkplezier en autonomie

Wat geeft energie in het werk en wat vreet energie? De e-learning werkplezier geeft medewerkers hier inzicht in én tips hoe ze hun eigen werkplezier kunnen vergroten. Daarnaast kijken we samen met een SW-bedrijf hoe de autonomie van medewerkers kan worden vergroot. Eigen regelruimte blijkt...

Lees meer
andere activiteiten over Plezier