Het goede gesprek

Het goede gesprek

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Iedereen is immers anders en bovendien veranderen behoeften en mogelijkheden door de tijd heen. Daarom is het belangrijk om regelmatig samen stil te staan bij hoe het gaat wat betreft gezond, groei en werkplezier. Maar hoe voer je eigenlijk zo’n goed gesprek? En wat is hier voor nodig? In een werkatelier gaan me hierover samen met medewerkers aan de slag. Wat het resultaat precies zal zijn, staat van te voren nog niet vast. Wel dat het praktische tools zullen zijn die werknemers en leidinggevenden helpen om samen het goede gesprek te voeren. De voorbereidingen voor  het werkatelier starten medio oktober, het werkatelier gaat in januari 2021 bij een SW-bedrijf van start.

ESF logo