Home » Actueel » Maak kennis met Wim Poort, SBCM-adviseur Sociale Veiligheid
Actueel

Maak kennis met Wim Poort, SBCM-adviseur Sociale Veiligheid

Per 6 november 2023 werkt Wim als senior-adviseur op het gebied van Sociale Veiligheid. Hij ondersteunt vanuit zijn rol sociale werkbedrijven om iedereen een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De komende periode maakt Wim graag persoonlijk kennis met de ontwikkelorganisaties om samen met hen te kijken naar de behoefte van medewerkers en werkgevers uit de sector. Want werkplezier begint met een omgeving waarin mensen eerlijk en met respect voor elkaar samenwerken.

Wim werkte tot november bij de Gemeente Den Haag waar hij 14 jaar werkte als hoofd Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en manager Cultuurbeleid, Media, Diversiteit en Inclusie. Twintig jaar geleden werkte hij bij DZB Leiden, als manager arbeidsontwikkeling. Nu weer terug in de sector voelt dat vertrouwd, al ziet hij duidelijke verschillen met toen. Maar ook de overeenkomsten. Het bieden van duurzaam werk aan iedereen die afstand heeft tot de reguliere arbeidsmarkt blijft als opgave echt van grote betekenis. Voor de werknemer zelf, het zorgen voor een eigen inkomen, het hebben van collega’s en erbij horen, maar ook voor de samenleving door brede inzet op een veelheid aan sectoren. Ook toen al werd ingezet op de ontwikkeling van werknemers. Wim herinnert zich de opkomst van de werkladder. Maar de huidige nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, training en begeleiding op de werkplek en de blik naar buiten, naar regulier werk, krijgt veel sterker dan toen de focus. Onze arbeidsmarkt werkt daarin natuurlijk mee en maakt dat de inzet op individuele talenten en capaciteiten belangrijker wordt dan ooit. Daarmee zijn de sociale werkvoorzieningsbedrijven meer en meer toegegroeid naar ontwikkelbedrijven die niet alleen voor de oorspronkelijke SW-doelgroep maar voor iedereen die deel moet gaan nemen aan de arbeidsmarkt van grote betekenis zijn. De verdere professionalisering van functies als werkbegeleider en jobcoach, en de nadruk op arbeidsomstandigheden en betekenis aan medezeggenschap geven iets weer van de ontwikkeling die de sector heeft doorgemaakt.

Sociale Veiligheid als basis

Een van zijn werkgebieden binnen SBCM is Sociale veiligheid. Het onderwerp staat meer dan ooit in de belangstelling. Recente voorbeelden bij organisaties als NPO, in de culturele sector of in het bedrijfsleven laten zien wat de gevolgen kunnen zijn als binnen organisaties over grenzen gegaan wordt. Het leidt tot beschadigde arbeidsverhoudingen, tot verlies van werkplezier, en verzuim. Mensen raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen zelfs te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval. Daarbij is het aankaarten er van meestal niet makkelijk.

Sociale Veiligheid binnen de ontwikkelbedrijven is een belangrijk aandachtspunt vanwege de grote diversiteit aan werknemers en de specifieke uitdagingen waarmee zij te maken kunnen krijgen. Deze sector biedt werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbijzonderheid of langdurig werklozen. Als je streeft naar een inclusieve werkcultuur hecht je waarde aan diversiteit en een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Veiligheid is daarvoor de basis.

Met én voor de sector

Werken bij SBCM is voor hem ook weer zelf de draad van ontwikkelen oppakken. Met een klein team van betrokken en deskundige collega’s vorm geven aan waar het Arbeid en Ontwikkelfonds Sociale werkgelegenheid voor staat betekent ook in nauw contact met de sector, met werkgevers én werknemers kijken waar behoefte aan ondersteuning is. Dicht bij de mensen waar we voor staan. “In samenwerking met Cedris en andere partners zorgen voor kennisdeling, van elkaar leren en elkaar inspireren is prachtig. Die nadruk op een wereld waarin iedereen mee kan doen, op betekenisvol werk, daar sta ik voor. SBCM kan de sector helpen door ideeën en concrete tools aan te reiken, en door inzichten vanuit wetenschap en andere sectoren toegankelijk te maken voor de sector. Dat ik daar vanuit ons enthousiaste team aan kan bijdragen, juist ook vanuit mijn specifieke ervaring met gemeentes, en met mijn kennis rond sociale veiligheid en inclusie, is iets waar ik oprecht blij van wordt.”

Maak kennis met Wim

Heb je een vraag voor Wim, wil je met hem sparren over waar jouw organisatie staat in de groei naar ontwikkelbedrijf, over Sociale Veiligheid of de opgaves rond diversiteit en inclusie, of wil je jullie bedrijf laten zien, neem dan contact op via w.poort@caop.nl.

Direct naar de informatie

Delen op socials