Home » Actueel » Terugblik kenniskring over digitale inclusie
Actueel

Terugblik kenniskring over digitale inclusie

Op 23 mei vond de Kenniskring Ontwikkelen plaats in Utrecht, waar een groep van 30 professionals samenkwam om te praten over digitale inclusie. In onze samenleving is digitalisering niet meer weg te denken, maar een grote groep mensen heeft moeite met digitale vaardigheden. Dit geldt vooral voor werknemers in de sociale werkgelegenheid, die minder vaak toegang hebben tot middelen zoals een computer, smartphone of internet. Werkgevers kunnen deze werknemers ondersteunen om vertrouwd te raken met de digitale wereld, zodat ze zelfstandiger en zelfredzamer kunnen functioneren in de maatschappij en op het werk. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende activiteiten rondom dit thema aan bod gekomen, die hieronder uitgewerkt worden.

Pilot digitaler naar werk

Met subsidie van The Digital Collective in Brussel kon Stichting Lezen en Schrijven een pilot starten bij zes sociale ontwikkelbedrijven. In deze pilot werden werknemers getraind in digitale vaardigheden. Tijdens de bijeenkomst op 23 mei werden de ervaringen en resultaten van deze pilot gedeeld. Ter afsluiting van de pilot wordt er een praatplaat, film en kennisblad ontwikkeld. Dit wordt op 21 juni gelanceerd tijdens een bijeenkomst van Stichting Lezen & Schrijven, waar ook de Taalheldenprijs 2023 wordt uitgereikt. Lees hier meer over de pilot.

Gespreksleidraad om scholingssucces te vergroten

Met subsidie van Tel mee met Taal heeft FNV een tool laten ontwikkelen om de kans op scholingssucces van praktisch opgeleiden te vergroten. Lidy Hampsink, een van de ontwikkelaars, lichtte de tool toe en liet de deelnemers ervaren hoe het werkt. De tool is een gespreksleidraad vanuit vier invalshoeken, maar deze kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. De tool en meer informatie hierover zijn te vinden op de website Samen leren is leuker werken.

Digitale vaardigheden ook een thema tijdens het festival Sterk aan het Werk

Digitale vaardigheden is een van de thema’s tijdens het festival Sterk aan het Werk. Een mooie gelegenheid om (extra) aan de slag te gaan met digitale vaardigheden, bijvoorbeeld door werknemers te laten oefenen in de festival-app en/of een workshop te organiseren in het bedrijf. In de Ideeënbox willen we tips en ideeën verzamelen voor laagdrempelige leeractiviteiten. Denk aan het spelen van het kwartetspel van Digiwijs om spelenderwijs bekend te raken met computerwoorden of de taalspellen die door Werkzaak Rivierenland zijn ontwikkeld. Meer informatie over het festival is te vinden op www.sbcm.nl/sterkaanhetwerk.

Leerambassadeurs

Collega’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het enthousiasmeren van anderen om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van digitale vaardigheden. Als vervolg op de Leerambassadeurs-pilot van de FNV, is SBCM samen met CNV een nieuwe pilot te gestart waarbij ook niet-vakbondsleden kunnen worden getraind als Leerambassadeurs. Lees hier meer over de gratis training, begeleiding van leerambassadeurs en bekijk de video met Leerambassadeur Dirk van Dam. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, stuur dan een e-mail naar info.sbcm@caop.nl.

Inventarisatie van digitaal hulp- en leeraanbod

Op de website van SBCM staat een inventarisatie van hulp- en leeraanbod om werknemers digitaalvaardiger te maken. Daarnaast zijn er goede praktijkvoorbeelden te vinden. Heb je zelf een tip of mooi praktijkvoorbeeld, laat het ons dan weten!

Meer informatie over de Kenniskringen

De kenniskringen worden georganiseerd door SBCM en Cedris. Er zijn verschillende kenniskringen, zoals Ontwikkelen, Jobcoaching, Passend werk, Detachering en Werkgeversdienstverlening. Nieuwe data worden gecommuniceerd via de nieuwsbrieven en websites van SBCM en Cedris. Als je graag een onderwerp wilt bespreken tijdens een van deze kenniskringen of als je zelf iets wilt delen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info.sbcm@caop.nl.