Gezond

Gezond

Gezond leven is belangrijk om inzetbaar te blijven. Hoe kun je als professional medewerkers hierbij ondersteunen? En wat kun je als medewerker zelf doen om gezond te blijven of gezonder te gaan leven? Veel SW-bedrijven hebben hier ervaringen mee opgedaan, bijvoorbeeld met gezamenlijk sporten, een gezonder aanbod in de kantine, of trainingen stoppen met roken. Al deze aanpakken en praktijkvoorbeelden vind je op deze pagina.

Samen aan de Bal

Gezond is een belangrijke pijler van werken aan duurzame inzetbaarheid. Een succesvolle aanpak besteed aandacht aan alle drie de pijlers: gezond, groei, plezier. Met het ESF programma Samen aan de bal stimuleren we sociale werkbedrijven om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Bekijk de verschillende onderdelen het project.

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken is voor iedereen van belang. De organisatie en de medewerker kunnen dit samen bevorderen.

Verzuim

Het verzuim in de sociale werkbedrijven is over het algemeen hoog en vraagt veel aandacht. Soms kunnen medewerkers zelf iets doen aan hun verzuim.

Bewegen

Mensen die meer dan gemiddeld bewegen, voelen zich lekkerder en zijn gezonder. Bewegen draagt bij aan fitte werknemers en daarmee aan een vitaal bedrijf.

Roken

Roken is van grote invloed op de gezondheid van medewerkers. Door aandacht te besteden aan rookgedrag kun je als organisatie veel gezondheidswinst boeken.

Alcohol en drugs

5% van de beroepsbevolking is probleemdrinker. Hun drankgebruik beïnvloedt het functioneren, vergroot de kans op een bedrijfsongeval en leidt tot meer verzuim dan bij andere collega’s.

Voeding

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in de SW vaker ongezond eten en daardoor vaker overgewicht hebben. Dit leidt tot verschillende gezondheidsrisico’s.

Ontspanning

Stress en slaapproblemen kunnen ervoor zorgen dat medewerkers minder productief worden en vaker verzuimen. Hun duurzame inzetbaarheid komt onder druk te staan.