Home » Onderzoeken » Landelijke verzuimcijfers 2e kwartaal 2022
Onderzoek

Landelijke verzuimcijfers 2e kwartaal 2022

De landelijke verzuimcijfers in de SW over het tweede kwartaal van 2022 zijn bekend. Opvallend is dat de verzuimcijfers met 14,7% nagenoeg stabiel zijn gebleven ten opzichte van 2021 en dat de gemiddelde verzuimduur zelfs is afgenomen. De mogelijke invloed van Covid-19 hierop is niet bekend.

Verschillen per doelgroep

Het verzuim verschilt per doelgroep. Zo verzuimen vrouwen gemiddeld vaker dan mannen en stijgt het verzuimpercentage naarmate werknemers ouder worden. Daarnaast is het verzuim van werknemers met een SW-dienstverband hoger dan vorig jaar en ook hoger dan dat van de overige werknemers die onder de Participatiewet vallen. Een van de verklaringen voor het hogere verzuim van de werknemers is dat er geen nieuwe instroom is en de gemiddelde leeftijd van deze groep alleen maar toeneemt.

Verzuim hoger bij grote bedrijven

Opvallend is dat het verzuim bij grote organisaties met meer dan 1.500 werknemers hoger ligt dan bij organisaties met minder dan 500 werknemers. In de factsheet is de verzuimduur en meldingsfrequentie uitgesplitst naar grootte van het sociaal ontwikkelbedrijf. Hieruit is af te lezen dat de verzuimduur gemiddeld hoger ligt naarmate organisaties groter zijn.

Direct naar de informatie

Delen op socials