Home » Tools » Kenniskring jobcoaching
Tool

Kenniskring jobcoaching

Om tot een succesvolle match te komen tussen vraag en aanbod heeft iemand met een kwetsbare arbeidsmarktpositie de juiste match en goede begeleiding nodig. Dat vraagt om maatwerk. Een medewerker met een visuele beperking heeft bijvoorbeeld andere begeleiding nodig dan een medewerker met een ontwikkelingsstoornis, een medewerker die de taal (nog) niet spreekt of een medewerker met schuldenproblematiek. Denk aan afgestemde werkinstructies, omgangsvormen op de werkvloer en aandacht voor vragen op andere levensgebieden.

Doel

Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van de kenniskring:

  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • deel je je eigen kennis en ervaringen met anderen;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Meer informatie en aanmelden

Heb je een vraag over de kenniskring jobcoaching? Stuur dan een mail naar info.sbcm@caop.nl. Houd voor berichtgeving over bijeenkomsten in de nieuwsbrieven van SBCM in de gaten.

Over de kenniskringen

SBCM en Cedris organiseren kenniskringen voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Andere kenniskringen zijn:

Meer informatie?

Delen op socials