Home » Tools » Geldzorgen aanpakken
Tool

Geldzorgen aanpakken

Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken. Ze hebben daardoor effect op het dagelijkse leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar werk en op de werkvloer hebben een belangrijke rol in het herkennen van signalen van geldzorgen om vervolgens hierover het gesprek aan te gaan en de juiste hulp te bieden. Op deze pagina vind je tools en praktijkvoorbeelden die je hierbij kunnen helpen.

Aanbod voor werkgevers

Hieronder vind je aanbod dat je als werkgever kunt gebruiken om geldzorgen te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

 • Startpunt voor werkgevers biedt werkgevers informatie, handige tips en tools over hoe ze  werknemers een helpende hand kunnen bieden bij geldzorgen en geldzaken.
 • Toolkit Schulden in Bedrijf geeft werkgevers tips voor het implementeren van het ondersteuningsaanbod.
 • E-learning Schuldenproblematiek geeft uitleg over herkennen, bespreken en verwijzen bij schuldenproblematiek op de werkvloer of in de re-integratie.
 • Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden geeft inzichten uit het leernetwerk van Schouders Eronder met SBCM.
 • Er zijn diverse organisaties die werkgevers ondersteunen met een breed pakket aan diensten, zoals het Nibud en CNV Geldzorg.
 • Geldfit.nl is een belangrijk loket om bij werknemers onder de aandacht te brengen. Burgers kunnen hier terecht voor gratis advies per telefoon, mail of chat.
 • Nederlandse SchuldhulpRoute (NSR) zet in op een brede publiek-private samenwerking van hulporganisaties en kennisinstituten, bedrijven, gemeenten en lokale netwerken.

Praktische materialen

Hieronder vind je materialen om geldzorgen bespreekbaar te maken in je organisatie.

 • Video Medewerkers met geldzorgen geeft een inkijk in hoe andere werkgevers schulden signaleren en welke aanpak voor hen werkt.
 • Video met een ervaringsdeskundige van Ergon.
 • Signaalkaart, hulpmiddel voor het signaleren van geldproblemen.
 • Poster, hulpmiddel om het gesprek over schulden te stimuleren.
 • Flyer voor werknemers, hulpmiddel om werknemers tijdig hulp te laten vragen.
 • Dialoogkaarten, hulpmiddel om met werknemers/cliënten het gesprek over geld aan te gaan.
 • Banner om te plaatsen op het intranet.
 • In de gratis e-learning van SBCM en de HU zijn verschillende factsheets te downloaden. Je kan ze vinden door per hoofdstuk direct naar Factsheets te gaan.
 • Strip van WSP Parkstad, voorbeeld om medewerkers te informeren waar ze terecht kunnen.
 • Op het Startpunt voor werkgevers van Wijzer in Geldzaken staat een toolkit met handige materialen.

Praktijkvoorbeelden

Onderzoek

Andere links naar relevante websites

 • Ik zit klem
 • Overheidscampagne  ‘Je staat er niet alleen voor’ samen met Geldfit’.
 • Schouderseronder.nl, een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.
 • SchuldenlabNL, is een onafhankelijke Stichting met als missie Nederland schuldenvrij te maken. SchuldenlabNL werkt met publieke en private partijen in gezamenlijkheid aan landelijke opschaling van succesvolle projecten rondom schulden en armoede.
 • De VoorzieningenWijzer, deelnemende gemeenten kunnen hiermee voor hun inwoners inzichtelijk maken waar ze recht op hebben via de website Dat geldt voor mij? of via een gratis adviesgesprek met een opgeleid adviseur.
 • Moedige Dialoog. Dit is een samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten om de financiële redzaamheid in hun regio te vergroten.
 • Startpunt Geldzaken
 • MEE – LVB en Schulden

Meer informatie?

Delen op socials