Home » Tools » E-learning: maak pesten en agressie bespreekbaar
Tool

E-learning: maak pesten en agressie bespreekbaar

Pesten en agressie op het werk kunnen een grote impact hebben op werknemers. Regelmatige aandacht voor (on)gewenste omgangsvormen is daarom belangrijk. De e-learning ‘Omgaan met elkaar’ helpt je daarbij. Met deze e-learning leren werknemers beter en plezieriger met elkaar samenwerken.

Handreiking voor begeleiders

Ter aanvulling op deze e-learning is er voor begeleiders een handreiking ontwikkeld met concrete werkvormen, gespreksonderwerpen en hulpmiddelen voor het voeren van gesprekken gericht op drie thema’s uit het online programma. Deze thema’s zijn samenwerken, agressie en pesten. Je kunt met deze handreiking hetgeen wat werknemers in de e-learning hebben geleerd vertalen naar hun dagelijkse praktijk.

Download de handreiking

Download de handleiding

Bekijk een overzicht van de inhoud.

Bekijk hieronder de promovideo van het programma Omgaan met elkaar.